Polaroid

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Hướng Dẫn Toàn Tập Về Sự Kiện Trung Thu

• lượt xem: 67
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 15:23

1) làm sao kày sk nhanh có đồ nhất:
- chỉ đơn giản là phân thời gian hợp lệ, trồng nhìu hoa hồng
một chút, trứng (sữa ) ít nhất 3 lần 1 ngày
2) làm sao cho thỏ ăn được nhiều hộp bánh trung thu:
dùng mã auto click này:
mã: -5:0, quãng nghĩ 10, phím điều hướng tuỳ chọn.
đến chỗ thỏ ngọc và tận huởng.
3) làm sao đễ đào lọ rỗng dễ dàng:
về nông trại, đứng ở bên trái bảng đua bài viết, sát góc tuờng và
ở ô thứ 2 (chỉ có pb mod mới phân ra các ô gạch, gốc không có)
tính từ dưới lên trên, tỉ lệ khá cao.
4) làm sao có bột dễ dành:
đổi full rương, tốt nhất nên xài auto click, về nhà và mở rất dễ lên
Nguồn: azwartnut@gmail.com