Old school Easter eggs.

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

[Army2] Công thức chế đồ bạc Magenta cấp 1

• lượt xem: 127
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 13:30

súng laze bạc
1 súng laze 2
10 nkôm
40 sắt
50 bạc
2 hoàng ngọc c4
nón,tóc bạc
1 nón laze 2
20 nkôm
30 sắt
50 bạc
2 tkạck ah tím c4
giáp bạc
1 áo laze 2
10 nkôm
40 sắt
50 bạc
2 lam ngọc c4
kínk bạc
1 kík laze 2
10 nkôm
50 sắt
40 bạc
2 hồng ngọc c4
balô bạc
1 balô 2
20 nkôm
30 sắt
50 bạc
2 lam ngọc c4