XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

[Army] HD hack lag mới bằng nv ckicky

• lượt xem: 61
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 14:15

dùng cky vào trận tìm chỗ nào bằng fẳng dùng item x2 đánh nhẹ lưc cả 2thanh lưc góc nhỏ nhất (có ngĩ mọi người đục 1lỗ)..xang turn 2 mọi người đi hết thanh lực vào lỗ vừa đục(đi sag 2bên rìa của lỗ nhé) và đánh như turn 1..xong đến turn đối thủ vẫn đánh bình và đến turn mình thì đối thủ lag đên sáng mai.