Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

[Army 2] Thủ Thuật Bán ngọc Trang bị Army2 ko cần tháo trang bị

• lượt xem: 112
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 15:30

Đây là thủ thuật tháo ngọc không cần mua trang bị khác :
Như mọi người đã biết khi ta tháo ngọc thì cần fải mua một
trang bị khác giống như vậy nhưng nếu dùng phiên bản Game Mobiarmy 2.1.8 của xtvn.uiwap.com
thì sao thử mà xem đã test thành công.
Cách tháo đơn giản , sau khi tải Game Mobiarmy 2.1.8 về rùi đăng nhập =>
trang bị => rương đồ => chọn trang bị cần tháo ngọc => trở
lại trạng thái => xác nhận vào trang bị tháo ngọc đã chọn .
Ok tháo ngọc thành công
http://xtvn.uiwap.com/page/Game Mobiarmy-218-can-goc-full-Key-3883.htm