Polaroid

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 27/10/2015

• lượt xem: 173
• Ngày đăng: 2015-11-02 - 00:45


.
Và khi chúq nhìn thấy nhau thì ...
.
.
.
Xin chúc mừng, bạn đã bị lé [
-----------------------
">xtvn.uiwap.com=..>Me ola hàng ngày">
-----------------------
.
.
. Đề Kháng . . . Có Thừa Nhưng Không Phòng Ngừa Được Khốn Nạn
.
.
.
. Hiền Lành Có Hạn Nên Chẳng NgánĐứa Nào Đâu...!!!
-----------------------
">xtvn.uiwap.com=..>Me ola hàng ngày">
-----------------------
huê bao quý khách vừa gọi
[có lẽ...
[cả dời cũng k liên lạc đc
[
[yêu cầu">
~xóa số
~gạch tên
~lãng quên tất cả....~~~
-----------------------
">xtvn.uiwap.com=..>Me ola hàng ngày">
-----------------------
‎sự tích con bò!
§
ngày xưa ở làng kia có con bò. . ..mà nó k biết nó là con bò.
">
">
§
§
đến khi.
">
§
§
§nó đọc kái me này thì nó mới biết nó là khôngn bò.
-----------------------
">xtvn.uiwap.com=..>Me ola hàng ngày">
-----------------------
Dự báo thời tiết cho n.maj...">
- Ngày ság">
- Đêm đen">
- Trưa và chiều giảm mây trời tối">
- Gió đôg nam thổi ngược thổi xuôi">
- Thổi tới thổi lui thổi qua thổi lại">
.">
- Tầm nhìn xa từ nhà ra đến cửa...thời tiết qá nguy hiểm. Vì vậy mong các bạn ở nhà với tôi.
-----------------------
">xtvn.uiwap.com=..>Me ola hàng ngày">
-----------------------
Bộ đội Chết đói đi trộm bí và làm thơ
">
">
">
">
Từ Từ Chân bước vào nương
Tay ôm quả bí lòng thương đồng bào

12[3]