Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Cách Cày Sự Kiện Cho Ai Không Chuẩn Bị

• lượt xem: 67
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 14:22

Ngay từ bây giờ mọi người hãy nuôi vịt nhé
sk còn 28 ngày= 4 tuần= 4 lứa vịt
trừ đi 2 ngày vịt phát triển... 4 lứa=8 ngày để vịt phát triển
nên mọi người sẽ còn 20 ngày thu trứng vịt
trung bình mỗi ngày thu đc 3 lần(cho mọi người lười thôi nhé chăm chỉ thì đc 4 lần) sẽ đc 600 trứng vịt(vật nuôi 10 nhé nhiều hơn thì đc nhiều)
vậy là 20 ngày sẽ đc: 20x600=12000 trứng
thời gian rảnh thì mọi người vác cần câu ra câu cá kiếm cá hề nhé đất thì mọi người trồng đưa hấu.....
mọi người làm bánh sn hạnh phúc nhé=10 trứng vịt 1 cá hề 20 dưa hấu=2 điểm
Vậy là hết sk cũng đc trên 2k điểm
quá Hót rồi.......
Chúc mọi người có 1 sk vui vẻ
Nguồn: Anhyeux